طرح «سپرده سبز» بانک پاسارگاد

طرح «سپرده سبز» بانک پاسارگاد به منظور ایجاد فرصتی برای حمایت و حفاظت از محیط زیست ارایه شد.

http://bankpasargad.com/News:804


شما می توانید با مراجعه به قسمت پشتیبانی راه حل اشکالاتی که با آنها مواجه شده اید را مشاهده نمایید.