قابل توجه استفاده کنندگان از سامانه جامع نوپاد

به اطلاع آندسته از پذیرندگان محترم پرداخت امن پاسارگاد که از سامانه جامع نوپاد استفاده میکنند میرساند

از تاریخ 30 فروردین 93، موارد زیر می بایست در فاکتورهای ارسالی از آن فروشگاه محترم مورد توجه قرار گرفته و رعایت شده باشد:

  • یکتا بودن زوج invoice_number و  invoice_date : توجه به این نکته ضروری است که ترکیب invoice_number و invoice_date باید برای هر ترمینال فروشگاه یکتا باشد. به بیانی دیگر با یک invoice_date نباید دو فاکتور با invoice_number یکسان وجود داشته باشد.
  • تاریخ تحویل کالا (delivery_days) : توجه به این نکته ضروری است که delivery_days تعداد روزهایی است که پس از ارسال تراکنش، فروشنده باید کالا را به دست خریدار برساند. یعنی در صورت صفر نبودن delivery_days، تاریخ تحویل برابر است با تاریخ ارسال تراکنش + delivery_days. درصورتیکه این فیلد صفر باشد، تاریخ تحویل برابر با پایان روزی است که خریدار برای پرداخت فاکتور مهلت دارد (که توسط فیلد timeout تعیین می گردد).
  • در یک فاکتور، شرط زیر همواره باید برقرار باشد:

تاریخ ارسال تراکنش < تاریخ مهلت پرداخت < تاریخ تحویل

لذا با توجه به مفاد قرارداد  فیمابین مبنی بر اعلام تغییرات سامانه یک ماه قبل از اعمال، موارد فوق به اطلاع شما پذیرنده محترم می رسد.


شما می توانید با مراجعه به قسمت پشتیبانی راه حل اشکالاتی که با آنها مواجه شده اید را مشاهده نمایید.